Kwaliteit van het onderwijs

SALTO-scholen willen kwalitatief hoogstaand onderwijs geven. Dat doen ze door zichzelf systematisch te ontwikkelen. Kwaliteitszorg is een systeem waarmee iedere SALTO-school onderwijsontwikkelingen vorm geeft en bewaakt. Op alle SALTO-scholen wordt gewerkt via de systematiek van werken met kwaliteitskaarten (WMK). Bij de vormgeving van het schoolplan worden samenhangend beleid en concrete doelstellingen geformuleerd die vervolgens leiden tot benodigde acties om een hogere onderwijskwaliteit te bereiken. De effecten ervan worden gemeten aan de hand van gegevens zoals: kwaliteitskaarten, inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken. Zo worden lopende plannen bijgesteld en nieuwe plannen gemaakt, waardoor het proces weer van voor af aan begint. Iedere school bepaalt zelf, binnen de wettelijke kaders van regelgeving en toezicht, wat de gewenste kwaliteit inhoudt en waar ze zich op wil ontplooien.

Onze plannen zijn in het schoolplan beschreven.

In november 2017 heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht. Daarbij heeft ze naar vier onderdelen gekeken:
•             aanbod
•             didactisch handelen
•             kwaliteitszorg
•             kwaliteitscultuur
We zijn door de inspectie op alle vier de onderdelen met goed beoordeeld. Dit was volgens de dienstdoende inspecteur zeer uitzonderlijk. Op bladzijde 32 van het rapport kunt u over De Trinoom lezen.

Op de website Scholen op de Kaart kunt u meer lezen over het voedingsgebied, de resultaten (Route 8), de waardering van de inspectie en de bedrijfsvoering van onze school.

Onze leerlingen stromen naar diverse scholen in Eindhoven uit.

De kwaliteit van het onderwijs hangt samen met de kwaliteit van de werkomgeving. Eenmaal in de vier jaar wordt in samenwerking met de Arbo Unie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld.
Cookie instellingen