VoedingOnze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat:
 
Sport en Bewegen behaald in 2016 en Voeding dat we sinds september 2018 hebben behaald.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.


Voedingsbeleid De Trinoom

Wij van Saltomontessorischool De Trinoom vinden het belangrijk dat onze kinderen en medewerkers gezond gedrag nastreven. Gezond gedrag zetten wij weg in de thema's; sport, bewegen en voeding.
In dit beleidsdocument beschrijven wij de doelen met betrekking tot het deelcertificaat voeding. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden en genoeg
energie te hebben voor leren, sport en spel.
Als school willen wij de kinderen bewust maken van het voedsel dat zij consumeren tijdens de tijd op school. Hierbij hebben wij onze pijlers gezet op de pauzehap, het drinken, de lunch, maar ook de traktaties die worden meegenomen bij verjaardagen. Deze pijlers worden door het voedingscentrum uitgebreid beschreven en onderbouwd. Per pijler kunt u een link vinden naar de betreffende pagina op de website van het voedingscentrum.
 
Pauzehap
Bij de pauzehap streven wij er naar, dat alle groepen groente en/of fruit meenemen. Dit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en wij hopen dat dit het keuzegedrag van de kinderen op het gebied van voeding positief conditioneert.
www.voedingscentrum.nl/pauzehap
 
Lunch
Tijdens de lunch is het belangrijk dat de kinderen een voedzame maaltijd binnen krijgen.
Kort samengevat komt dit neer op: volkorenbrood met o.a. kipfilet, 30+ kaas en diverse gezonde spreads. Ook huisgemaakte salades en soep uit eigen keuken worden als gezond gezien.
www.voedingscentrum.nl/lunch
 
Drinkwater
Als voornaamste drinkbron adviseren wij om water te drinken uit de tapkraan die aanwezig is in alle lokalen. Dit omdat water in zijn puurste vorm goed is voor je lichaam omdat het reinigt en geen calorieën bevat. Eventueel drinken kinderen tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder teveel toegevoegde suikers. We vragen ouders geen frisdranken, sportdranken en yoghurtdranken mee te geven omdat ze erg veel suikers bevatten. Het drinken wordt meegegeven in een afsluitbare beker of plastic flesje wat ook iedere dag weer mee naar huis gaat. Zo wordt het afval beperkt.
www.voedingscentrum.nl/drinken
 
Traktatie
Wij streven er naar dat alle kinderen een gezonde traktatie meenemen voor hun verjaardag. Wij vinden dat als er 25 keer per jaar getrakteerd wordt op een zak snoep, dit niet bijdraagt aan een gezond voedingsbeeld. Een traktatie heeft in onze ogen de functie om de verjaardag te vieren en om iets te delen met je klasgenoten. Er zijn meerdere traktaties te bedenken die weinig of zelfs geen calorieën bevatten. Te denken valt aan naturel popcorn, soepstengels, peperkoek, groente en fruit, maar zelfs een klein zakje suikervrije snoepjes behoren tot de mogelijkheden. 
Tip: Twijfel je over de gezonde voedingswaarde van een traktatie? Ga dan het gesprek aan met de leerkracht voordat je de traktatie koopt of kijk op www.voedingscentrum.nl/traktaties
 
Andere eetmomenten
Naast de vaste eetmomenten op school zijn er ook dagen waarin iets extra's wordt ondernomen. Zo heeft onze school ieder jaar een sportdag, verschillende kampdagen, vieren wij Sinterklaas en halen wij geld op met de juni markt. Op deze dagen streven wij er naar dat kinderen gezonde tussendoortjes nuttigen maar uiteraard is er dan weleens ruimte voor een ijsje of ander lekkers. Als wij het hele jaar gezonde keuzes maken en voldoende bewegen, dan mag dat ook wel eens beloond worden met iets lekkers.
 
Lesmateriaal
In het schooljaar 2017/2018 zijn we van start gegaan met de lesmethode “Lekker Fit!”.
Dit is op alle scholen van Salto met succes ingezet. Het vervolg hierop is dat we nu van start zijn gegaan met een lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs: “Smaaklessen’’.
Door smaaklessen krijgen kinderen op de basisschool flink wat kennis over en ervaring met gezond en duurzaam kiezen. Ze zijn dan ook beter gewapend tegen alle verleidingen van vet, zout, zoet en te veel eten. Dat helpt om tijdens de middelbare schooltijd en daarna een gezonde leefstijl te houden.
 
Handhaving
Wij willen het voedingsbeleid handhaven door in gesprek te gaan met ouders & kinderen. Juist door de 3-deling leerkracht-ouder-kind, kunnen wij kinderen van jongs af aan opvoeden met een gezonde levensstijl. Als blijkt dat een kind iets meeneemt dat niet past binnen ons beleid, dan zullen wij het gesprek aan gaan met als doel: het bevorderen van een gezonde levensstijl.
 
 
 
Cookie instellingen