Visie/Missie

Door het kind naar een nieuwe wereld

Salto montessorischool de Trinoom wil kinderen de ruimte bieden grip te krijgen op hun eigen leerproces door hen te begeleiden in een omgeving waarin ze zelf actief de wereld ontdekken, passend bij de 21st century skills. Kinderen werken samen, zitten aan tafels die in groepen gesitueerd zijn en de nadruk ligt op (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerken, kritisch denken, de ontwikkeling van creativiteit en het verwerven van sociale vaardigheden.

Onderwijs moet ertoe doen, waardevol, zinvol, betekenisvol en samenhangend zijn.  We willen dat we in verbinding staan met elkaar. In wezen willen we allemaal hetzelfde: goed onderwijs, voor iedereen. Onze missie is dan ook dat we het samen doen: ouders, leerlingen, leerkrachten en directeur. Kinderen en ook leerkrachten de kans geven zich te ontwikkelen, in hun kracht te staan en te ontdekken wie ze zelf zijn en willen zijn. Het lijkt zo simpel. Gewoon goed onderwijs verzorgen. Dát is de missie van de Trinoom.

De basisprincipes, passend binnen een montessorischool, zijn ook daadwerkelijk in de school terug te vinden. 
 
De school heeft een wijkfunctie, maar door het montessori onderwijs systeem kiezen veel ouders bewust voor onze school. Er komen dan ook veel kinderen uit andere wijken in Eindhoven e.o. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl 
 
Het aantal leerlingen bedraagt ongeveer 600. Er wordt lesgegeven in 24 groepen door ± 40 leerkrachten. Daarnaast heeft de school twee interne begeleiders, onderwijsassistenten, conciërges, een gymdocent en een administratief medewerker. 
Ook biedt de school gelegenheid voor stages vanuit de opleiding voor onderwijsassistent en de PABO. 
 
Het schoolgebouw bestaat uit drie vleugels. De Rode, Blauwe en Gele Kubus. In de Gele Kubus bevindt zich ook het Trinoomcafé waar alle medewerkers samen kunnen komen. De school beschikt over een gymnastieklokaal en twee speelzalen. 
 
In onderstaand organogram laten we zien dat we onze organisatie organiseren vanuit de bedoeling en dat is (het leren en ontwikkelen van) het kind. Direct om het kind staan de leerkrachten in de klas. Er zijn vier bouwen: onderbouw, middenbouw, tussenbouw en bovenbouw, met in iedere bouw leraren en onderwijsassistenten. Elke bouw heeft een bouwcoördinator, dit is een leerkracht uit de bouw die dit als taak heeft. In de ring om de bouwen zijn maximaal 4 leerteams samen met een specialist, met minimaal één vertegenwoordiger vanuit elke bouw. In de buitenste schil staan alle andere medewerkers van de school die er binnen hun eigen taak of functie voor zorgen dat de leerkracht goed uitvoering kan geven aan het leren en de ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving. Dit zijn de vakleerkrachten, conciërges, administratief medewerkster, intern begeleiders, bouwleiders en directie. 

Cookie instellingen