Schooltijden en vakanties

De schooldagen zijn maandag tot en met vrijdag.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur

Het schoolgebouw is 15 minuten voor aanvang van de lessen geopend. De kinderen mogen dan rustig naar de klaslokalen gaan om alvast aan de werkzaamheden te beginnen. De leerkrachten zijn dan in de klaslokalen aanwezig.
Ook ouders zijn dan van harte welkom om iets te vragen aan de leerkracht of het werk van hun kind te bekijken.

Vijf minuten voor aanvang van de lessen is het de bedoeling dat ouders vertrekken en de school verlaten, zodat we ook daadwerkelijk op tijd met de lessen kunnen beginnen.

Op de Trinoom gaan kinderen volgens een continurooster naar school. Dit betekent dat de lunch en het buitenspelen onderdeel uitmaken van de schooltijd. Kinderen gaan tussen de middag niet naar huis.

De volledige schoolkalender kunt u inzien via Parro.

Onderstaande data gelden voor het schooljaar 2023 - 2024:
Vakanties 2023 - 2024 eerste dag laatste dag
Herfstvakantie 16 oktober 2023 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari 2024 16 februari 2024
Meivakantie 22 april 2024 3 mei 2024
Lesvrije week 10 juni 2024 14 juni 2024
Zomervakantie 8 juli 2024 16 augustus 2024
Overige vrije dagen:
13 oktober 2023: Studiedag
6 december 2023: Studiedag
19 februari 2024: Studiedag
1 april 2024: Tweede Paasdag
9 mei 2024: Hemelvaart
10 mei 2024: Vrije dag 
20 mei 2024: Pinksteren

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier.
Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over de leerplicht.

Verlof aanvragen?
Voor het aanvragen van verlof moet u een verlofformulier invullen. In een aantal gevallen wordt er ook gevraagd om een vakantieverklaring-werkgever-zelfstandige in te vullen.
Het liefst ontvangen wij de aanvraag minimaal twee weken voor de datum/periode van het verlof, echter vakantie buiten de schoolvakanties dient minimaal 8 weken vooraf te worden ingediend.
De directie beslist of het verlof wordt toegekend of dat uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directie melden.

Het formulier kan ingeleverd worden op school bij de administratie, maar liever mailen naar trinoom.info@salto-eindhoven.nl.

 
Cookie instellingen