Ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma van de school, wordt in samenwerking met de Medezeggenschapsraad (MR) gezorgd voor een aantal leuke en ontspannende activiteiten voor de leerlingen. Uw bijdrage wordt besteed aan sinterklaas-, kerst- en paasviering, excursies, vieringen, musical, specifieke onderwijsmiddelen en een bijdrage aan specifieke gelegenheden. Al deze activiteiten zijn belangrijk, omdat ze bijdragen aan de sfeer op school en in de klas. Zonder uw financiële ondersteuning kunnen deze activiteiten in deze vorm niet gerealiseerd worden.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 35,00 per kind per schooljaar.
 

Tussenschoolse opvang

Op onze school maken we gebruik van een continurooster waarbij de kinderen tussen de middag overblijven op school. Er wordt met de leerkracht in de klas gegeten, waarna ze naar buiten gaan om te spelen. Dit buitenspelen staat onder toezicht van twee onderwijsassistenten van de school en vier pedagogisch medewerkers van onze partner Korein. Op deze manier hebben wij continuïteit en pedagogische montessorikwaliteit geborgd in het toezicht en de begeleiding van onze kinderen.
Het overblijven is een geïntegreerd onderdeel van de schooldag en verloopt naar volle tevredenheid. We kunnen de kosten laag houden en er is verantwoord toezicht. De kosten bestaan uit het inhuren van de pedagogisch medewerkers en de onderwijsassistenten. Daarnaast wordt er jaarlijks speelmateriaal gekocht of vervangen.
Het factuurbedrag is gebaseerd op € 0,80 per kind per middagpauze. De schoolvrije dagen en vakantiedagen worden niet meegerekend. Uw bijdrage aan de financiering van de TSO is vrijwilliig.
 

Bijdrage schoolkamp

Jaarlijks gaan onze kinderen op kamp. U betaalt een kostendekkende bijdrage voor deelname aan het kamp door uw kind. De factuur voor de schoolkampen ontvangt u ongeveer drie weken voordat de kinderen op kamp gaan. Om deel te kunnen nemen aan het schoolkamp is betaling van de factuur een voorwaarde.

Heeft u vanwege privé omstandigheden moeite met betaling? De stichting Leergeld kan u helpen. Neem hierover contact op met het leidend team.

 

Cookie instellingen