Vorm en inhoud

Het lijkt zo simpel: gewoon goed onderwijs verzorgen.

Het beantwoorden van vragen over goed onderwijs leidt tot ontwikkelingen op verschillende gebieden:
  • Vrijheid in verbondenheid en gebondenheid. Zonder grenzen geen vrijheid.
  • We zetten het denken op 'aan' bij kinderen met behulp van didactisch coachen: hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen. Zie hier ons borgingsdocument.
  • Zorgen voor kwaliteit middels een gedragen zorgplan, schoolondersteuningsprofiel en het vorm geven van handelingsgericht werken.
  • Werkvormen van het Montessori concept expliciet inzetten om ons curriculum vorm te geven, teneinde een goede balans te vinden in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
  • Opbrengstgericht werken een automatisme laten zijn in het handelen van leerkrachten.
  • Digitalisering integreren in het Montessori onderwijs.
  • Scholing van leerkrachten, om te voldoen aan de vraag van onze populatie en de gewenste ondersteuningsbehoefte.
  • De ontwikkelingen vragen om een professionaliseringsslag voor team en directie. Ouders, maar ook SALTO zijn hierin belangrijke partners. De Trinoom moet meer extern gericht zijn om intern te bereiken waar we voor staan.

Hoe wij op onze school de onderwijstijd invullen, kunt u hier lezen.
Cookie instellingen