Ouderbetrokkenheid

Bij ons op de Trinoom werken we vanuit de driehoek Kind, Leerkracht en Ouder.  Wij streven naar een open en ontspannen contact met de ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich herkennen binnen de school en zich thuis voelen. Ouders hebben onderling contact tijdens het halen en brengen van de kinderen en tijdens formele en informele bijeenkomsten. De leerkracht staat open voor gesprekken met ouders ook, buiten de geplande ouder gesprekken om. Wij houden ouders op de hoogte door middel van onze Parro app, e-mails en via de website.

Als ouder kun je deelnemen aan de medezeggenschapsraad. Zo kun je inspraak hebben in ontwikkelingen, vormgeving en besluitvorming.
Heb je vragen aan de MR of schoolzaken die je graag wil laten bespreken in een MR vergadering? 
Mai dan naar trinoom_mr@salto-eindhoven.nl. Voor vragen over je kind(eren) en/of je klas kun je altijd terecht bij de leerkracht. 

Bij ons op school is één leerkracht ‘evenementen manager’. Deze manager zet hulpvragen uit onder ouders, wanneer nodig, bij evenementen. Hierbij kun je denken aan Sinterklaas en Kerst.

Cookie instellingen