Bewegingsonderwijs

Vanaf het schooljaar 2021/2022 werken we schoolbreed aan de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers en kinderen op de Trinoom. Hierbij wordt ingezet op een bouwbrede aanpak door de werkgroep Gezondheid en Beweging.

Werkgroep Gezondheid en Beweging
De werkgroep gezondheid en beweging wordt uitgebreid naar meerdere medewerkers uit verschillende bouwen. Hierdoor kunnen werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd, wat bijdraagt aan een efficiënte communicatie en werkverdeling binnen de school.

FitKids
We gaan op de Trinoom van start met het FitKids project. Bij dit project krijgen bovenbouw kinderen de kans om een activerende rol te vervullen binnen de school. Ze gaan stage lopen bij de vakdocent die toeziet op de training en begeleiding van de kinderen. Daarnaast doen ze praktijkervaring op tijdens sportieve activiteiten en evenementen, waarbij ze hun eigen talenten en kwaliteiten kunnen inzetten of versterken. Het FitKids project sluit hiermee goed aan bij de Montessori aanpak van de Trinoom.

MQ-Scan
De MQ-Scan krijgt een structurele plaats binnen het bewegingsonderwijs op de Trinoom. Dit leerlingvolgsysteem biedt de mogelijkheid om motorische achterstanden op te sporen en verder te onderzoeken richting een actieplan voor het kind. Dit actieplan moet uiteindelijk bijdragen aan een gezonde en actieve leefstijl van het kind.

Beweegbreak medewerkers Trinoom
De medewerkers van de Trinoom krijgen de mogelijkheid om op vrijdagmiddag met elkaar te sporten in de gymzaal, tijdens de beweegbreak. Dit heeft fysieke, mentale en emotionele voordelen voor de medewerkers en geeft minder ziekteverzuim voor de werkgever.


Bekijk hier de volledige ambitiekaart.
Cookie instellingen