Internationalisering en NT2

In 2025 verzorgen leerkrachten schoolbreed zelf het NT2 onderwijsaanbod binnen de basisondersteuning. Nieuwkomers die instromen in groep 3t/m8 krijgen naast het aanbod in hun reguliere groep een arrangement in een NT2 taalklas. Dit aanbod is gericht op het spoedig eigen maken van de taal en het leesonderwijs, waardoor zelfstandig werken wordt bevorderd passend bij de montessorigedachte ‘leer mij het zelf doen’.

Bekijk hier de volledige ambitiekaart.
Cookie instellingen