Internationalisering

In 2025 is internationalisering bewust geïntegreerd in ons onderwijsaanbod. Kinderen uit verschillende culturen leren van en met elkaar binnen onze montessoriwerkwijze. Leerkrachten zijn vaardig in het aanbieden van een internationaal curriculum, waarbij het aanbod passend is bij de leerbehoeften van de kinderen binnen onze schoolpopulatie.

Bekijk hier de volledige ambitiekaart.
Cookie instellingen