Taal: begrippen en verzorging

In de Ambitiekaart Taal: Verzorging en Begrippen zijn opgenomen:
Taalverzorging:
  • Spelling Woorden
  • Spelling Werkwoorden

Begrippen:
  • Woordbenoemen
  • Ontleden
  • Interpunctie

Om kwaliteit in het veranderproces te waarborgen, is ervoor gekozen om twee van deze onderdelen op te pakken. Mocht er ruimte komen om aandacht te besteden aan de andere onderdelen van deze ambitiekaart, dan kunnen deze verder uitgewerkt worden.

Op gebied van Taalverzorging:
In 2022 werken we schoolbreed met een spellingaanbod waarbij gekeken is naar de manier van aanbieden, terminologie, niveau en woordbetekenis. We hebben een doorgaande lijn met spellingregels/termen die in alle bouwen wordt gebruikt. Het aanbod in de klassen staat helder beschreven op de kwaliteitskaart. In 2022 is er tussen de bovenbouw en tussenbouw afgestemd wat het aanbod van Werkwoordspelling en of het gewenst is dat er in de TB al lessen in de periode planning opgenomen gaan worden. 

Bekijk hier de volledige ambitiekaart.
Cookie instellingen