Taal: schrijven

In 2022-2023 werken we in alle groepen aan schrijven op een manier die afgestemd is op wat per bouw belangrijk/haalbaar is zodat alle kinderen komen tot een leesbaar en vlot handschrift. Voor kinderen waarvoor dit echt niet haalbaar blijkt vanwege specifieke belemmeringen wordt gezocht naar- en ingezet op compensatie.

Bekijk hier de volledig ambitiekaart.
Cookie instellingen