Wetenschap en Techniek

Per september 2021 implementeren wij een gezamenlijk overeengekomen werkwijze m.b.t. W&T. Wij werken samen met partners in de Brainportregio.

De Trinoom kan zich identificeren met het gedachtengoed (Innovatie, Kennisdeling en Samenwerking) en onderzoekt vanuit het Aspirant Brainportschap de mogelijkheden tot deelname. Onze ambitie is dat we in 2025 het aspirant Brainport traject hebben doorlopen en zijn we toegetreden tot de groep van Brainport scholen. We bieden alle kinderen de mogelijkheid om binnen het curriculum vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap, creativiteit, design, globalisering, robotisering, en technologisering.

Brainport is een regionaal samenwerkingsverband waarbij de overheid, het bedrijfsleven en de scholen samenwerken aan het onderhouden en versterken van het regionale innovatieve ecosysteem. Brainport scholen staan voor het aanbieden van adaptief onderwijs dat leerlingen voorbereid op de wereld van morgen waarin ondernemerschap, creativiteit, design, globalisering, robotisering, en technologisering een plek hebben. Een Brainport school richt zich daarbij sterk op de omgeving en werkt bij de vormgeving van het onderwijs samen met andere scholen, bedrijven en start-ups uit de regio. 

Bekijk hier de volledige ambitiekaart.
Cookie instellingen